Visma Finans

Få fuld kontrol over din forretning

Visma.net Finans er cloudbaseret økonomistyring, der strømliner din virksomhed

Giv dine medarbejdere det værktøj, de skal bruge for at yde deres allerbedste. Og klæd dine ledere på med præcise, opdaterede informationer – hvor som helst, når som helst og på enhver platform.

 • State of the art – ydeevne på linje med det bedste on-premise software.
 • Rollebaseret – skræddersyede tabeller og menuer tilpasset dine opgaver. 
 • Fleksibelt – tilpasset nøjagtigt, så det afspejler dine forretningsprocesser. 
 • Effektivt – automatiserer manuelle opgaver og er tilgængeligt på alle platforme. 
 • Skalerbart – tilpasses let din virksomheds størrelse og skiftende behov.

 

Et komplet sæt moduler

Visma.net Finans er designet direkte til det nordiske og hollandske marked og indeholder alle de moduler,
som du har behov for til solid økonomistyring: 

Visma.net finans

Finans

Kernen i Visma.net Financials er finansmodulet, hvor transaktioner kan indtastes eller uploades.

Det kan du med Finans

Opret dashboards for at vise data grafisk eller brug en af de mange tilgængelige forespørgselsmuligheder.

Visma.net leverer tilpassede funktioner såsom standard kontoplaner, rapporter og indtastning af bilag, designet direkte til de finske, svenske, norske, danske og hollandske markeder.

Funktionerne inkluderer:

 • Tilpassede kontoplaner
 • Budgetter
 • Allokationer
 • Avanceret finansrapportering
 • Understøttelse af flere valuta
 • Gentagne transaktioner
 • Udskudt indtægtsførsel
 • Udskudt omkostningsførsel

Visma.net finans

Debitor

Debitormodulet er integreret og deler informationer med finansmodulet.

Det kan du med Debitormodulet

Debitormodulet lader dig administrere tilgodehavender og automatiserer processen ved fakturering af kunder og opkrævning af betaling.

De omfattende værktøjer til rapportering og forespørgsler giver let adgang til kundesaldi, forfaldsdatoer og andre kunderelaterede oplysninger.

Visma.net AutoInvoice er inkluderet, så du gratis kan sende elektroniske fakturaer til andre AutoInvoice-kunder.

 • Fakturering og kreditnota
 • Kontantsalg
 • Elektronisk fakturering
 • Flere valuta
 • Saldoafskrivning
 • Opgørelser via email
 • Hent betalinger elektronisk fra banken
 • Renteberegning
 • Kundebalance og kreditspærre
 • Automatisk momsrapportering
 • Påmindelses- og rykkerbreve

Visma.net kreditor

Kreditor

Kreditormodulet integrerer og deler informationer med finansmodulet. Kreditormodulet lader dig gemme komplette, strukturerede oplysninger om et ubegrænset antal leverandører.

Det kan du med Kreditormodulet

Du kan indtaste leverancedokumenter, regninger og justeringer, finde oplysninger om tidligere rabatter og sammenkæde betalinger med regninger. Med Visma.net AutoPay kan du udføre elektroniske betalinger til din leverandør gennem din lokale bank.

 • Leverandørstyring
 • Elektronisk fakturering
 • Tilpassede fakturaer
 • Forudbetalinger
 • Udfør elektroniske betalinger
 • Understøttelse af flere valuta
 • Automatisk momsrapportering
 • Gentagne transaktioner

Visma.net finans

Likvider

Likviditetsstyring indeholder værktøjer, der hjælper dig med at kontrollere dine likvide midler og forudsige din likviditet når som helst og i flere valuta

Det kan du med Likvidetsstyring

Likviditetsstyring lader dig spore en lang række forskellige transaktioner og udføre bankafstemninger hurtigt og let. Ved hjælp af én enkelt formular kan du få umiddelbar adgang til likviditet og strømline processerne ved transaktioner, der stammer fra kreditor- og debitormodulerne.

 • Kontanttransaktioner
 • Forskellige valuta
 • Omfattende drilldown
 • Afstemning af kontoudtog
 • Omklassificering af betalinger
 • Brugerdefinerede transaktionstyper

Visma.net finans

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver indeholder de funktioner, der er nødvendige for at styre anlægsaktiver effektivt fra anskaffelse, gennem afskrivning og til afhændelse.

Det kan du med Anlægsaktiver

Modulet til styring af anlægsaktiver lader dig styre flere afskrivninger med forskellige afskrivningsmetoder, udformet i overensstemmelse med de forskellige behov vedrørende momsrapportering og økonomistyring.

 • Flere afskrivningsmetoder
 • Flere regler for beregning af gennemsnit
 • Anlægsstyringsværktøj
 • Klasser for anlægsaktiver
 • Hierakier for anlægsaktiver
 • Styring af forskellige aktivtyper

Visma.net finans

Valutastyring

Valutastyring indeholder de funktioner, der er nødvendige for at anvende forskellige valuta. Det understøtter transaktioner med fremmed valuta gennem modulerne for finans, kreditor, debitor og likviditetsstyring.

Det kan du med Valutastyring

Brugere kan vedligeholde listen over valuta og se ændringer i valutakurserne, udføre periodiske opskrivninger af valuta-denominerede konti og papirer i fremmede valuta med automatisk beregning af fortjenester og tab som følge af udsving i valutakurserne.

 • Flere kurser per valuta
 • Historik og kontrolrapporter
 • Revaluering af finans, kreditor og debitor
 • Regler for beregning af realiserede indtægter og tab
 • Regler for beregning af ikke realiserede indtægter og tab

Visma.net finans

Momsafregning

Momsafregning indeholder definitioner af moms, momskategorier og momszoner, som anvendes i hele systemet for automatisk momsberegning for alle dokumenter og transaktioner.

Det kan du med Momsafregning

Momsafregningsmodulet indeholder rapporteringsfunktioner, der er fleksible nok til opsætning af moms, skatter og afgifter og anvender dem i alle konfigurationer for nøjagtig rapportering. I Visma.net kan du oprette momszoner forbundet med interessenter (kunder og leverandører) i forskellige lande, samt momskategorier forbundet med produkter eller tjenester.

 • Momsrapportering
 • Momszoner og -kategorier
 • Justerbare momsberegningsmuligheder
 • Justerbare momsrapporter

Visma.net finans

Administration af periodisering

Administration af periodisering indeholder funktioner, der hjælper din virksomhed med at administrere udsættelser af både indtægter og udgifter.

Det kan du med Periodisering

Du kan oprette et ubegrænset antal udsættelseskoder til opsætning af forskellige scenarier for indtægts- og udgiftsførsel. Da periodiseringsmodulet er integreret med både Kreditor og Debitor, genererer systemet automatisk udsættelses-transaktioner i overensstemmelse med gældende data for udsættelser.

 • Behandling af udsættelser
 • Tilpassede tidsplaner for udsættelser
 • Periodisering
 • Omfattende rapportering
Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.