Materiaalipankki
Oppaita liiketoiminnan tueksi

Yleistä

Käsittelemme oppaissamme eri aihealueita ja trendejä liiketoiminnan johtamiseen liittyen. Oppaat ovat maksuttomia ja vapaasti luettavissasi.

Kuinka innovatiivinen olet?

Innovatiiviset ihmiset ovat tutkitusti muita ihmisiä menestyneempiä. Tässä oppaassa havainnollistetaan mitä innovatiivisuus tarkoittaa työelämässä. Saat uusia ajatuksia kehittää liiketoimintaa ja myös itseäsi yritysjohtajana.

Dashboardit liiketoiminnan johtamisessa

Kun yritys alkaa korostamaan dataan ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa, sen johto ja koko henkilöstö alkavat ajattelemaan uudella tavalla. Tässä oppaassa kerrotaan, miten saavutat kilpailukykyä tuomalla reaaliaikaiset mittarit yrityksen operatiivisten prosessien oheen.

Perinteinen vs moderni talousjohtaja

Millaisessa toimintaympäristössä moderni talousjohtaja toimii? Vertaa, oletko sinä yrityksen historiatietoon päätöksiä pohjaava talousjohtaja vai kuljetko askeleen pari edellä kilpailijoitanne.

Matka ja kululaskujen tehokas käsittely

Matka- ja kululaskujen käsittely kuuluu jokaisen yrityksen päivittäisiin rutiineihin, jonka vuoksi sen sujuva prosessi on ajanhallinnan ja kustannustehokkuuden näkökulmasta tärkeää. Oppaan avulla ymmärrät, miksi ja miten matkalaskujen käsittely kannattaa automatisoida.

13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta

Tämä pikaopas vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyen. Toivottavasti opas tarjoaa vastauksen myös sinulla avoinna olevaan kysymykseen.

Verkkolaskujen hyödyt ja käyttöönotto

Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto tulee yritykselle monessa mielessä edulliseksi verrattuna paperilaskujen käsittelyyn. Verkkolaskuihin siirtyminen on puolestaan niin helppoa, että yhdenkään yrityksen ei kannataisi nykyään käsitellä enää paperilaskuja.

Pilvipalvelut yrityskäytössä

Matka pilveen on täydessä käynnissä, ja monille innovatiivisille pk-yrityksille se on jo pitkällä. Tämä dokumentti tarjoaakin syvällisempää tietoa aiheesta auttaakseen yritystänne pilvipohjaisiin ratkaisuihin liittyvässä päätöksenteossa kertomalla niiden hyödyistä ja haasteista.

Pankkiliikenne osana toiminnanohjausjärjestelmää

Yrityksen pankkiliikenne on oikein toimiessaan täysin näkymätön osa yrityksen liiketoimintaa. Tämän pikaoppaan tavoitteena on tuoda esille, mitä pankkiliikenne oikeastaan tarkoittaa ja mitä yrityspäättäjän on syytä tietää pankkiliikenteestä uuden ERP-järjestelmän hankinnan yhteydessä.

6 askelta sähköiseen taloushallintoon

Tässä pikaoppaassa esitellään miten sähköiseen taloushallintoon siirtyminen tapahtuu ja mitkä ovat yrityksen tärkeimpiä tehtäviä muutoksen aikana. Parhaan hyödyn tästä oppaasta saavat ne yritykset, jotka vielä harkitsevat oman taloushallintonsa tai sen eri osien sähköistämistä.