Visma Byrå

Hvor konkurransedyktig er deres regnskapsbyrå?

I april 2012 gjennomførte vi telefonintervjuer med 241 regnskapsbyråer. Der stilte vi spørsmål om løsningene de tilbyr sine kunder.

På grunnlag av dette har vi laget en uhøytidelig test hvor du kan se hvor konkurransedyktig ditt byrå er i forhold til regnskapsbyråene som deltok i undersøkelsen.

Ta testen her:

Tilbyr du følgende tjenester til dine kunder:

  1. Elektronisk godkjenning av fakturaer på web

  2. Webfakturering

  3. Selvbetjent tilgang på styringsrapporter via web

  4. Administrasjon av reiseregning og utgiftsrefusjon

  5. Automatisert remittering for klientene

  6. Automatisert purring og inkassotjenester

  7. Online timeføring/prosjektstyring

Se resultatet