Bli en partner

Vil du bli en Visma.net partner?

Visma er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom vårt partnernettverk, og vi har per i dag et veletablert partnerapparat i Norge.

Hvis du ønsker å motta mer informasjon om hvordan din bedrift kan bli Visma partner og dermed selge Visma.net tjenester, kan du fylle ut skjemaet under:

Navn på kontaktperson
Navn på bedriften
E-post
Telefonnummer
Kommentar
Eloqua form name
Eloqua site ID