Priser

Priser på Visma.net

Transaksjonspriser på Visma.net AutoInvoice

En transaksjon er en faktura som går gjennom AutoInvoice. Fakturaen telles enten den sendes fra kunden eller mottas av kunden.

TYPE PRIS
 Elektronisk faktura  
Sende 3,00
Motta 3,00
 Sending per e-post  
Sende 0,00
 Sending per post  
Utskrift og sending innenlands, første side 9,00
Utskrift og sending utenlands, første side 10,60
Utskrift og sending, per ekstra side, innenlands 0,50
Utskrift og sending, per ekstra side, utenlands 0,70
Elektronisk retur av fakturaer som ikke kommer frem 7,00
 Skanningtjenesten  
Faktura mottatt som pdf fra epost, OCR-tolket og validert 8,00
Faktura mottatt på papir fra post, skannet, OCR-tolket og validert 12,00
Postretur per sending - (innhold sendt til skanningssenteret som ikke er fakturarelatert) 66,00

 

Vilkår og betingelser

Den første abonnementsperioden på Visma.net er 12 måneder forskuddsbetaling. Videre faktureres det kvartalsvis. Alle tilleggstjenester vil bli fakturert for resterende av inneværende fakturaperiode, for så å gå over i vanlig kvartalsvis fakturering. Nedskalering/kansellering av tjenester må gjøres innen 30 dager før kontrakten fornyes. Alle priser er i NOK. Se oversikt over bruksvilkårene her.