Priser

Priser på Visma.net

Visma.net for regnskapsbyråer

Vi tilbyr Visma.net-tjenester for byråer og deres klienter.
Ta kontakt for mer informasjon og priser.

Les mer om vårt administrasjonsverktøy

Transaksjonspriser på Visma.net AutoInvoice

En transaksjon er en faktura som går gjennom AutoInvoice. Fakturaen telles enten den sendes fra kunden eller mottas av kunden.

TYPE PRIS
 Elektronisk faktura  
Sende 3,00
Motta 3,00
 Sending per e-post  
Sende 0,00
 Sending per post  
Utskrift og sending innenlands, første side 9,00
Utskrift og sending utenlands, første side 10,60
Utskrift og sending, per ekstra side, innenlands 0,50
Utskrift og sending, per ekstra side, utenlands 0,70
Elektronisk retur av fakturaer som ikke kommer frem 7,00
 Skanningtjenesten  
Faktura mottatt som pdf fra epost, OCR-tolket og validert 8,00
Faktura mottatt på papir fra post, skannet, OCR-tolket og validert 12,00
Postretur per sending - (innhold sendt til skanningssenteret som ikke er fakturarelatert) 66,00

  

Prismodell

Med Visma.net kan du budsjettere basert på faste og forutsigbare utgifter. Du får en bedre oversikt over hvordan din bedrift benytter seg av tjenester, en verdifull innsikt når man skal velge hva man trenger av tjenester fremover. Prismodellen er basert på antallet brukere og bedrifter innenfor samme selskapsgruppe. Unntak er Visma.net AutoInvoice og AutoPay, hvor prisen baserer seg på antall transaksjoner.

Vilkår og betingelser

Den første abonnementsperioden på Visma.net er 12 måneder forskuddsbetaling. Videre faktureres det kvartalsvis. Alle tilleggstjenester vil bli fakturert for resterende av inneværende fakturaperiode, for så å gå over i vanlig kvartalsvis fakturering. Nedskalering/kansellering av tjenester må gjøres innen 30 dager før kontrakten fornyes. Alle priser er i NOK. Se oversikt over bruksvilkårene her.