Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
Hva er nytt?

Nyheter i Visma.net Financials

I de nyeste versjonene av alle våre Visma.net-tjenester har vi fokusert på kundenes tilbakemeldinger og brukt tid på å forbedre brukeropplevelsen. En ny og forbedret versjon av Visma.net Financials er planlagt tilgjengelig fra 8. februar.


Her er de viktigste forbedringene:

Tvungen bruk av bilagsart ved føring av hovedbokstransaksjoner

I Visma.net Financials kan du nå sette på et parameter for tvungen bruk av bilagsart ved føring av transaksjoner i rutinen «Hovedbok - Arbeidsområde - Registrering – Hovedbokstransaksjoner». Denne innstillingen hjelper deg med å huske å velge en bilagsart slik at det ikke er mulig å føre et bilag uten bilagsart. Innstillingen heter «Krev bilagsart på hovedboks transaksjoner» og du finner dette i menypunktet «Hovedbok – Konfigurasjon – Innstillinger - Hovedboksinnstillinger».

 

 

Standard bilagsart ved føring av hovedbokstransaksjoner

Det er også mulig å sette en standard bilagsart for føring av hovedbokstransaksjoner. Innstillingen gjør at systemet alltid foreslår denne bilagsarten når man skal føre nye hovedbokstransaksjoner. Standard bilagsart kan overstyres ved føring av hovedbokstransaksjoner. Under menypunktet «Hovedbok – Konfigurasjon – Innstillinger – Bilagsart» er det kommet en kolonne som heter «Standard bilagsart». Her kan du krysse av for den bilagsarten du ønsker skal foreslås når du fører hovedbokstransaksjoner.

 

 

Betalingsstatus fra Visma.net AutoPay på inngående fakturaer

Du kan nå se betalingsstatus for inngående fakturaer som hentes fra Visma.net AutoPay. Denne betalingsstatusen ser du nå direkte i skjermbildet «Inngående faktura» som gjør at man raskt og enkelt kan sjekke status på den enkelte faktura. Dersom fakturaen ikke er behandlet vil statusfeltet være tomt.

 

 

Se kommentarer fra Visma.net Approval på fakturaer i Visma.net Financials

I Visma.net Financials kan du nå se kommentarer og status fra Visma.net Approval på inngående fakturaer. Status og kommentarer på fakturaer vises i to forskjellige skjermbilder. Det ene skjermbildet heter «Dokumenthistorikk fra Approval» og det andre heter «Dokumentlinjehistorikk fra Approval». Skjermbildet «Dokumentlinjehistorikk fra Approval» er kun relevant for de kundene som bruker «linje attestering» i Visma.net Approval. Disse to skjermbildene finner dere under menypunktet «Leverandørreskontro – Arbeidsområde – Forespørsler».
Du kan også hente denne informasjonen når du er i rutinen for «Inngående faktura». Når du står på en faktura så kan du trykke på knappen «Forespørsler» og velge et av de to skjermbildene.

 

 

Nye kolonner i skjermbildet «Hent betalingsstatus».

Dette skjermbildet henter betalingsstatus fra Visma.net AutoPay og du finner det under menypunktet «Leverandørreskontro – Behandling – Betalingsbehandling – Hent betalingsstatus».

Nye felt som er lagt til:

  • Leverandør
  • Leverandørens navn
  • Fakturareferanse

Det er også et felt med en link til inngående faktura. I tillegg inneholder alle kolonner med referansenummer en link til de respektive transaksjonene.

Et annet nytt felt er «Behandlet»-feltet hvor du kan se alle de dokumentene som er avvist, men som ennå ikke er korrigert. Du har da bedre oversikt over hva som gjenstår og kan også se alle behandlede betalinger.

Med disse forbedringene vet du hvor det opprinnelige dokumentet kommer fra og du har bedre informasjon for hver betaling.

 

Forbedringer i rutinen «Fakturainnboks».

Rutinen «Fakturainnboks» er rutinen hvor du mottar alle inngående fakturaer, enten de er mottatt på papir, e-post eller elektronisk. Har du ikke kommet i gang med «Fakturainnboks» og fakturagodkjenning i Visma.net Approval så ta kontakt med din Visma-partner for å komme i gang med dette.

I «Fakturainnboksen» er det flere behandlingsvalg du kan velge mellom når du skal prosessere fakturaer. Nå kan du velge hva foreslått behandlingsvalg skal være. Standard behandlingsvalg kan du sette på et overordnet nivå eller på leverdørnivå. Ønsker du å sette dette på et overordnet nivå så finner du det under menypunktet «Leverandørreskontro – Konfigurasjon – Innstillinger – Leverandørinnstillinger. Her finner du valget «Standard behandling for fakturainnboks». Ønsker du å sette det på leverandørnivå finner du samme valget ved å hente opp leverandøren i menypunktet «Leverandørreskontro – Arbeidsområde – Vedlikehold – Leverandører» og fanen «Generell informasjon».

Du vil nå etter oppgraderingen også se en ny knapp i fakturainnboksen som heter «Valider manuelt». Du kan bruke denne funksjonen til å fjerne gamle fakturaer fra innboksstatus «Feil» til status «Manuelt validert» på fakturaer hvor feilen er rettet opp. Alle fakturaer som feiler av en eller annen årsak havner med innboksstatus «Feil», og de har frem til nå blitt liggende med den statusen selv om problemet er fikset. Nå kan du med denne knappen få bort gamle fakturaer som er fikset slik at du bare sitter igjen med reelle feil fakturaer som du må håndtere.
Nye fakturer som havner med status «Feil» vil bli oppdatert automatisk med status «Bekreftet» så snart de er korrigerte eller behandlet.

I den nye versjonen er det også mulig å redigere deler av fakturaen direkte i fakturainnboksen når den ligger med status «Ny».

 

 

Tips: Visste du at du kan dra og slippe en fil inn i fakturaen?

Hvis du ikke bruker fakturainnboksen, og i stedet bruker «Manuell registrering av innkjøpsfakturaer», kan du spare tid ved å feste en fil til innkjøpsfakturaen. Nå kan du enkelt dra og slippe dokumentet direkte på «Inngående faktura» og filen vil automatisk bli lastet opp og festet til fakturaen.