Nytt i Visma.net Financials 4.25

En ny og forbedret versjon av Visma.net Financials er nå tilgjengelig. Vi presenterer høydepunktene her.

Forbedring i Visma.net AutoPay på leverandørbetalinger

Nå trenger du ikke lenger vente på at hele betalingsforsendelsen som er sendt via AutoPay er betalt i banken før du får matchet og registrert fakturaene som betalt i Visma.net Financials. Fra versjon 4.25 vil Visma.net Financials hente tilbake betalingskvitteringer fra AutoPay så fort fakturaen er betalt i banken.

Leverandørreskontro – Fakturainnboks

Det er gjort en rekke forbedringer i rutinen fakturainnboks til versjon 4.25. Tilretteleggelse for automasjon og utvidelse av funksjonalitet er viktig for at du skal kunne håndtere inngående fakturaer så effektivt som mulig. Når du nå logger deg på Visma.net Financials vil du nå se hvor mange fakturaer du har med forskjellig status i fakturainnboksen. Hvis du klikker på en av statuslinkene vil du komme rett inn i fakturainnboksen for å håndtere fakturaene som venter.

Du kan nå automatisere prosessen for å håndtere nye ankommende fakturaer i fakturainnboksen. Du kan sette en tidsstyring på rutinen slik at fakturaer automatisk kan bli sendt videre til Visma.net Approval for kontering og godkjenning. Du kan bestemme hvor ofte tidsstyringen skal gå samt at du kan bestemme hva slags kriterier som skal være oppfylt for at de skal bli automatisk sendt til Visma.net Approval.

Vi har nå ryddet litt i fakturainnboksen. Vi har flyttet innbokshistorikk til et nytt skjermbilde som heter «fakturainnboks oversikt»: Dette vil hjelpe det med å ha kontroll når du jobber i fakturainnboksen. Du vil nå kun se fakturaer med innboksstatus «Ny», «Blokkert» og «Feil». Hvis du vil se på historiske fakturaer som trykker du på knappen «Forespørsel» og velger «Fakturainnboks oversikt. Her vil du finne all historikk på fakturaer som er prosesserte fra innboksen. Denne endringen vil også gi deg mye bedre ytelse og hastighet når du jobber i fakturainnboksen.

Det er nå også mulig å printe ut fakturaen fra innboksen. Når du trykker på «Vis detaljer» så har du en mulighet til å printe. Fakturaen blir da printet til PDF. 

Visma.net Approval 1.6 Nyheter

Ny rolle: System Viewer

Visma.net Approval har en ny rolle som heter System Viewer. Brukere med denne rollen vil kunne se dokumenter, oppgaver, prosesser og innstillinger. System Viewers kan ikke gjøre endringer, godkjenne eller avvise dokumenter. Rollen gir kun innsyn.

Denne rollen er tiltenkt revisorer og samarbeidspartnere. Ved behov kan den også tildeles supportmedarbeidere om du trenger hjelp med tjenesten. 

Nye brukerspesifikke innstillinger

Som Approval-bruker kan du definere følgende brukerspesifikke innstillinger: 

  • Vise mine oppgaver som snart forfalte
  • Åpne kommentarvinduet når jeg godkjenner

 Meny: Approval – Innstillinger – Mine innstillinger – Innstillinger

Ny systeminnstilling : Innstillinger for forfall

System Administratorers kan nå definere innstillingene for forfallsdatoene til dokumenter og oppgaver. Forfallsdatoen blir som standard satt til 15 dager etter at oppgaven er sendt, men dette kan endres.

Visma.net Approval tildeler nå forfallsdatoer til oppgaver. System Administrator kan legge inn en standard frist for når hver oppgave skal være behandlet. Innen dette blir spesifisert er standardinnstillingen 2 arbeidsdager.

Approval –Innstillinger – Systeminnstillinger – Innstillinger for forfall