Visma.net Expense 3.0

Når du logger inn i Visma.net Expense etter 14. januar, vil du møte løsningen i ny drakt. Du vil se nye farger og ikoner, og oppleve at brukeropplevelsen er blitt enda bedre.

Under finner du informasjon om noen av oppdateringene i Visma.net Expense 3.0.

Startside

Kjørebok

Du kan nå legge ved ulike filer til reiseregningene dine, f.eks. møteinvitasjoner eller dokumentasjon for kjørebok. GPS-data kan nå hentes direkte inn i Kjørebok-siden via integrasjonen med GPS-løsningen.

Full oversikt over alle reiser

Når du skal legge til en ny reise, trykker du på datoen i kalenderen og velger reisetype og diett i popup-vinduet. Hvis du legger til flere reiser får du nye linjer, slik at du kan se alle reisene i én og samme visning.

Ingen vedlegg fra Dropbox

Av sikkerhetshensyn er det ikke lenger mulig å laste opp bilder fra Dropbox.