Kundeopplevelser

Hvor som helst. Når som helst. På alle enheter.

I dagens forretningsverden er den klassiske 8 til 4 kontorjobben ofte verken 8 til 4 eller alltid på kontoret. Selv små og mellomstore bedrifter har ofte store deler av arbeidsstaben ute i feltet, spredt over flere tidssoner.

Det er ikke lenger akseptabelt at selgere kopierer data over på sin bærbare PC og samler inn ny data som registreres i systemet på et senere tidspunkt. Det er heller ikke akseptabelt at lederen stoler på eldre data kun fordi han eller hun har et møte utenfor kontoret. Det og ikke å ha umiddelbar tilgang til virksomhetskritiske systemer resulterer i tapte muligheter og ineffektiv drift av virksomheten.

For å være effektiv, må dataregistrering flyttes dit ny data produseres i organisasjonen. Tjenesten må tilpasse seg brukeren, ikke omvendt. Vi oppnår dette ved å tilby tjenester som er fleksible og enkle å bruke, og som er tilgjengelige på alle enheter til enhver tid. Så lenge du har internettilgang så er Visma.net med deg 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Enten det er selgeren som besøker en kunde, eller en leder som deltar på en konferanse, med Visma.net er nøyaktig og oppdatert informasjon kun noen tastetrykk unna. PC, Mac, bærbar PC, nettbrett eller smarttelefon, Visma.net er alltid tilgjengelig når du trenger det.

En komplett forretningsløsning

Ofte ser vi at små og mellomstor bedrifter blir mindre produktive ved at de bruker mange forskjellige programmer for å håndtere bredt spekteret av oppgaver og behov.

Se for deg en middels stor distributør som bruker et system for regnskap, et for å administrere kunder og leverandører, og et annet for logistikk. Mye av den samme dataen er å finne i flere systemer, og kommunikasjonen mellom systemene er et rot, kanskje til og med ikke-eksisterende.

Resultatet av dette blir ineffektive forretningsprosesser. Dobbeltregistrering av data tar opp unødvendig tid. Ledelsen har en stor utfordring i det å få en korrekt og helhetlig oversikt over driften når de må hente data fra forskjellige kilder, data som ikke nødvendigvis er synkronisert. Dette systemet er ikke holdbart etter hvert som bedriften vokser, og prosessene står i fare for å bryte sammen.

Visma.net har alt du trenger for å drive virksomheten fra ett enkelt tilgangspunkt på en standard nettleser. Med  Visma.net sine strømlinjeformede forretningsprosesser og integrerte tjenester vil bedriftens effektivitet øke.

Det er den komplette forretningsløsningen, designet for å tilby de tjenestene du trenger - når du trenger det. Den imponerende brukervennligheten kombineres med et konsistent brukergrensesnitt på tvers av de ulike tjenestene. Synkronisert nøkkeldata som er lagret i samme system sikrer riktig datagrunnlag for analysene og rapportene som ledelsen trenger.

Automatiserte og integrerte tjenester

Manuelle prosesser er ikke bare ineffektive, de er også svært utsatte for feil. Som nystartet selskap kan man kanskje slippe unna med noen manuelle prosesser, slik som for eksempel utskrift og utsendelse av fakturaer. Ettersom selskapet vokser har de ikke lenger råd til å gjøre dette, spesielt siden kundene forventer elektronisk kommunikasjon. Manuell behandling av betalinger og utskrifter fra banken din er et annet område som tapper dine ressurser. Små og mellomstore bedrifter kan ikke ta seg råd til å bruke ressurser på manuelle prosesser.

Visma.net automatiserer dine forretningsprosesser, og tjenestene blir levert som en fullt integrert løsning. Du kan, for eksempel, sette opp systemet til automatisk å sende ut og motta transaksjoner fra dine forretningspartnere gjennom de forskjellige tjenestene.

Ytelse for de profesjonelle.

Ledere trenger kritisk informasjon, mens ekspertbrukere har behov for å kunne behandle transaksjoner på en rask og effektiv måte. Sett dette sammen med behovene til alle ansatte, som for eksempel lønn, registrering av reiseregninger og timeregistrering. Disse ulike behovene krever ofte at organisasjonen har flere ulike programmer med ulik tilgangskontroll.

Visma.net gir rollebasert tilgang for ekspertbrukere, ansatte og ledere. En bruker kan ha flere enn én rolle og er lett å administrere.
Ett enkelt nettbasert tilgangspunkt betyr at brukerne bare trenger å logge seg inn et sted for å få tilgang til alle tjenestene.

Lederen vil få innsikt og oversikt over virksomheten, mens ekspertbrukerne vil ha de verktøyene de trenger for å være effektive i sitt daglige arbeid.

Webgrensesnittet er raskt og muliggjør bruk av tastatur, noe som betyr at ekspertbrukerne kan legge inn data like effektivt som de er vant til i lokalt installerte forretningsløsninger.