Ferie & fravær

Gi ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften.

Ferie og fravær - Visma.net Absence

Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over eget fravær. Ansatte kan selv registrere - eller legge inn en forespørsel om fravær. Alle registreringer blir kontrollert opp mot fraværet som allerede er registrert på den ansatte, og om fraværet er innenfor gjeldende regler for fravær. 

Skybasert løsning

Enkel registrering
- full oversikt


Støtter gjeldende
lover og regler

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften. Løsningen er integrert med Visma Lønn.

Pris: Fra NOK 14 til 25,-/mnd./ bruker

Fordelen for ledere og bedriften:

  • Et enkelt og effektiv styringsverktøy for ferie og fravær
  • Gir korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer
  • Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk
  • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon
  • Forutsigbare kostnader- betal kun for de brukerne og de tjenestene du trenger

Fordelen for ansatte:

  • Svært enkel å bruke
  • Gir full oversikt over ferie og fravær - og om dine forespørsler om fravær er godkjent eller avvist
  • Oversikt over hvilke rettigheter du har til ferie og fravær ut fra gjeldende lover og regler
  • Spør om ferie eller registrer sykedag direkte fra mobilen Visma.net Absence forenkler fraværsjobben

Last ned produktark om
Visma.net Absence


Ønsker du å teste Absence?

Her får du tilgang til testbruker

La oss vise deg løsningen!