Visma.net Absence

Enkel fraværsregistrering
- effektivt styringsverktøy