Rapportering & analyse

Med Visma.net ERP får du en nettbasert rapporteringsløsning som lar deg overvåke produktivitet, resultat og forbruk i din bedrift. Skreddersy, visualiser og gi ansatte tilgang til nøkkeltall og rapporter som er relevant for dem. 

Regnskap & økonomi
Logistikk
Rapportering & analyse
Pakker & priser

Rapportering & analyse 

I Visma.net ERP får du med rapportering og analyseverktøy som gir deg kunnskapen du og dine kolleger trenger for å ta smarte beslutninger. Få alle nøkkeltall på ett sted, slik at du til enhver tid har full oversikt over utvikling og status i din bedrift. Innsikten du får ut kan du så omsette til gode forretningsstrategier for fremtiden. 

Innsikt og analyse

Det ligger verdifulle data i din regnskapsløsning. Med Visma.net Insights får du og dine kolleger enkel og visuell tilgang til informasjonen som er viktig for din bedrift.

Eget skreddersydd dashboard

Brukere kan skreddersy sitt eget dashbord, eller man kan skreddersy dashbord for andre ansatte, slik at alle får tilgang til nøkkeltall og informasjon som er relevante for dem.

Visuelt og intuitivt

Visma.net Insights gir deg kunnskap som er lett å forstå. Ulike visuelle fremstillinger av tall og rapporter innebærer at du kan få innsikten i den formen du selv ønsker.

Alltid oppdatert

Rapportene du finner i Visma.net Insights har alltid oppdaterte tall. Det betyr at du til enhver tid kan hente ut korrekte analyser som hjelper deg med å ta gode beslutninger.

På mobil og nettbrett

Visma.net Insights fungerer også på mobil og nettbrett - med full grafikk. Dermed kan du og dine kolleger enkelt få innsikten dere behøver når som helst og hvor som helst.

Del på kunnskapen

Ved å involvere hele organisasjonen i bedriftens nøkkeltall, vil du oppleve at ansatte enklere kan ta faktabaserte beslutninger. Det bidrar til å styrke både engasjementet og bunnlinjen.

Gratis guide: Slik lykkes du med en effektiv overgang til nettbasert ERP-system

Dersom bedriften din planlegger å flytte en eller flere prosesser opp i nettskyen, er det flere elementer som må vurderes. Her har vi laget en sjekkliste som det kan være lurt å se over i forkant.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på epost basert på mine interesseområder.

La oss vise deg løsningen!