Nettbasert økonomisystem 
tilpasset dine unike behov


Visma.net Financials er en komplett løsning som legger til rette for for automatisering, samarbeid og integrering av komplekse forretningsprosesser i din bedrift.

Få en gratis demo
LES MER

Automatiser arbeidsoppgavene

Færre manuelle oppgaver | Automatiserte forretningsprosesser | Tidsinnstilling og varslinger

Manuelle handlinger er langtekkelige og ineffektive. Visma.net Financials standardiserer og automatiserer forretningsprosesser.

Kostnader som følge av menneskelige feil og manuelle prosesser er høye. Visma.net Financials kombinerer automatisering med produktivitet for å forbedre dine viktigste forretningsprosesser. Månedlige prosesser som kundefaktura-til-innbetaling og leverandørfaktura-til-utbetaling gjennomføres betydelig raskere og mer effektivt.

Ved å automatisere finansielle prosesser åpner man for sanntidsdata som gir bedre innsikt i virksomhetens tilstand. Slik kan dere være sikre på at beslutningsgrunnlaget alltid er riktig. Visma.net Financials lar deg også sette opp tidsinnstillinger og varslinger for automatiske arbeidsprosesser.

Increase your efficiency with Automation

FUNKSJONER

Elektronisk fakturahåndtering

Automatisér faktureringen med elektronisk utsendelse og mottak av fakturaer.

Automatisk bankhåndtering

Send og motta transaksjoner og kontoutdrag for bankavstemming - helt automatisk.

Myndighetsrapportering 

Spar tid med effektiv rapportering til myndighetene.

Fakturaflyt med attestasjon

Effektivisér håndteringen av dokumenter med en automatisert prosess for godkjenning av leverandørfakturaer.

Regnskap & økonomi

Automatisering | Dokumentflyt | Alltid oppdatert reskontro

Visma.net Financials er en komplett, nettbasert løsning som legger til rette for for automatisering, samarbeid og integrering av komplekse forretningsprosesser i din bedrift. Løsningen er utviklet for å håndtere store mengder informasjon, og presterer på nivå med det beste innen installert programvare.

Sett opp godkjenningsflyt for inngående faktura, fordel til rett avdelingsleder eller godkjenner, og automatiser utbetalinger til leverandør gjennom bankintegrasjonen. Automatisk oppdatering av betalingsinformasjon på kunde- og leverandørreskontro. Få oppdaterte valutakurser i systemet, reevaluer kunde -og leverandørfordringer fortløpende. Trenger du regnskapet levert i en annen valuta, finnes støtte for oversetting av hovedboken.

Avansert funksjonalitet som periodiseringsnøkler, kostnadsbærere eller automatiske rapporter kan aktiveres. Visma.net Financials er fleksibel og skalerbar, og kan enkelt tilpasses endringer i bedriftens størrelse eller behov.

FUNKSJONER

Regnskap og reskontro

Full kontroll på regnskapet, med effektiv styring av hovedbok, reskontro og anleggsmidler. 

Fakturering

Frigjør interne ressurser, i tillegg til å spare tid og penger, ved å automatisere faktureringsprosessen.

Rapportering

Drill-down funksjonalitet og eksport til Excel for analyse.

Budsjettering

Styrk lønnsomheten, få kontroll på kostnadene og sørg for solid likviditet med god budsjettering.

Pakker og priser

Support og leveranse av Visma.net Financials

Visma.net Financials kan leveres i samarbeid med Visma-sertifiserte partnere. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester. Supporttjenester kan du også få levert direkte fra Visma.

Detaljer rundt din leveranse, og kostnader knyttet til dette, vil variere avhengig av dine behov. Startkostnad samt kostnader for implementering, tilpasninger, integrasjoner, support og eventuelle transaksjonskostnader kommer i tillegg. Ta kontakt med oss for en behovsavklaring og et prisestimat fra en av våre Visma-partnere.

Les mer

FUNKSJONER

Årsakskoder

Identifisér feil i lageret med årsakskoder.

Sporbarhet

Følg hele prosessen fra logistikk til regnskapet ditt.

Riktig informasjon

Visma.net gir salgsteamet oppdaterte tall til enhver tid.

Se lønnsomhet i sanntid

Sanntidsinformasjon om profitt og tap relatert til logistikk.

Mobilitet

Tilgang på alle enheter | Full kontroll på farten med apper

Med Visma.net Financials får du tilgang på smarte og funksjonelle løsninger direkte på mobile flater. De fleste ansatte i norske selskaper ønsker enkel tilgang på systemene man bruker i jobbsammenheng.

Det er ikke bare viktig å ha tilgang, men viktigere og viktigere blir det at denne tilgangen ikke har store tekniske barrierer. Smarttelefonen endrer måten vi jobber på.

Med Visma.net Financials får ledelse og øvrige ansatte tilgang på flere mobile apper. Registrering av timer, ferie og fravær, reiseregninger og utlegg kan gjøres på mobilen. Nettbasert pålogging gjør at løsningene er tilgjengelig når - og hvor som helst.

FUNKSJONER

Fakturagodkjenning

Godkjenning av fakturaer på farten via internett og mobil med app som gir full oversikt.

Tilgjengelighet

Tilgang til kundeinformasjon, rapportering og fakturering på farten.

Innsikt og rapportering

Få innsikt i virksomhetens utvikling med avanserte resultatrapporter.

KPIer og dashboard

Få enkel tilgang til dine KPIer via visuelle dashboard som du kan tilpasse dine behov.

Tilpasset ditt behov

Fleksibelt design | Integrér med andre applikasjoner

Gjør løsningen til din egen. I Visma.net Financials kan funksjoner og elementer skreddersys for å passe virksomhetens behov slik at effektiviteten maksimeres. Visma.net Financials tilbyr en standard kontoplan men du kan også velge å tilpasse kontoplanen til virksomhetens behov.

Det fleksible og enkle designet tilpasser seg virksomhetens krav. Opprett dashboards og rapporter med dypere analyse. Involver alle ansatte ved å gi tilgang til systemet basert på roller og behov.

Tidsinnstill innkommende og utgående data og prosesser til å kjøre på bestemte tidspunkt. Utveksling av filer er enkelt å sette opp uten programmeringskunnskaper.

FUNKSJONER

Rapportering

I tillegg til standard skjermbilder for forespørsler, kan disse også skreddersys for å støtte dine forretningsprosesser.

Integrasjoner

Import og eksport av data via regneark, CSV-fil eller via API uten begrensninger for antall dataoverføringer.

Tilgangskontroll

Enkelt å gi brukerne tilgang basert på roller og behov.

Tidsstyrte prosesser

Bestem når og hvor lenge dine prosesser skal kjøres.

Kjenn dine eiendeler

Fullt integrert anleggsregister | Korrekte finansielle rapporter | Sporing av eiendeler

Visma.net Financials gir deg full kontroll på eiendelene: Hvor mye eiendelene koster, hvor de befinner seg og hva verdien er. Få oversikt over dine eiendelers livssyklus, fra innkjøp til salg.

Anleggsregistret har kontroll på opprinnelig, justert og nåværende verdi i tillegg til anskaffelsesdato og servicedato. Med direktekobling til leverandørreskontro er det enkelt å konvertere innkjøp til anleggsmidler.

FUNKSJONER

Flere avskrivningsmetoder

Bruk standardsatser for avskrivning eller opprett egne satser.

Rapporter for anleggsmidler

Få full innsikt i anleggsmidler og avskrivningsberegninger.

Flere typer av anleggsmidler

Håndter flere forskjellige typer av anleggsmidler.

Verktøy for anleggsmidler

Verktøy for anleggsmidler lar deg håndtere dekomponering, overføring og avgang av anleggsmidler. 

Vil du vite mer om hvordan Visma.net kan hjelpe din bedrift å bli mer effektiv? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.