Abonnementshåndtering

Enkel og fleksibel håndtering av abonnementsfakturering

Regnskap & økonomi
Logistikk
Rapportering & analyse
Pakker & priser

Automatiser abonnementshåndteringen fra A til Å

De siste årene har vi sett en stor fremvekst av varer og tjenester på abonnement. Ikke uten grunn. En abonnementsbasert forretningsmodell gir både deg som leverandør og kundene dine stor grad av fleksibilitet og forutsigbarhet.

Abonnementshåndtering er én av flere funksjoner du kan velge i vårt kjernesystem Visma.net ERP. Abonnementshåndteringen vår støtter alle forretningsmodeller i abonnementsverden.

Automatiser faktureringen av dine abonnementer

I Visma.net ERP får du en løsning for administrasjon og fakturering av abonnementer. Knytt kunden til riktig abonnement og fakturplan, og løsningen vil automatisere faktureringen til eventuell stoppdato. Med Visma.net ERP sin automatiserte abonnementsrutine kan du frigjøre tid fra administrasjon og fakturering. 

Effektiviser administrasjonen av dine abonnementer

Du kan enkelt endre på abonnementssammensetning og prissetingen. Skal du for eksempel endre prisen på et abonnement, gjør du denne endringen én gang. Alle kunder som er knyttet mot det abonnementet, vil da få ny og riktig pris på neste automatiserte faktura.

Integrer dine eksterne løsninger 

Har du andre løsninger, for eksempel en webportal, som skal gi input til abonnementshåndteringen i Visma.net ERP? Integrasjonslaget i løsningen knytter systemene dine sammen. På den måten vil du aldri registrere data to ganger, og grunnlaget for abonnementsfaktureringen vil alltid være riktig.

Full kontroll på dine abonnementsinntekter

Ønsker du å ha kontroll på din totale abonnements- og kundeverdi? Visma.net ERP gir deg til en hver tid 100% status på dine fremtidige abonnementsinntekter, hvor mye de vokser måned over måned og hvor mange kunder som kommer til og faller fra. Du vil alltid ha korrekt informasjon, slik at det er enkelt for deg som leder å ta riktige valg for din bedrift.

Fleksibel abonnementssammensetning

Visma.net ERP støtter de fleste former for abonnementshåndtering. Det er enkelt å håndtere komplekse pakketeringer og prismodeller, slik som fastpris, pris etter forbruk, depositum eller engangspriser som etableringsavgift med mere.

Regnskapet er alltid oppdatert og riktig periodisert

Med abonnementshåndtering som en del av kjernesystemet Visma.net ERP vil regnskapet til en hver tid være oppdatert med bokførte abonnementsinntekter. I tillegg vil dine abonnementsinntekter automatisk periodiseres i henhold til riktig periode.

Se funksjonene for abonnements- og kontrakthåndtering i Visma.net
Trykk her for å laste ned PDF

La oss vise deg løsningen!