Säkerhet i Visma.net
Din data är säker

Säkerhet

Med Visma.net kan du vara lugn i att vi har grundliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din data från någon form av förlust, missbruk eller manipulering. Våra säkerhetsåtgärder är många, varav några är nämnda nedan:

 • Planerade underhållstillfällen för att minimera avbrott
 • Brandvägg för att förhindra obehörig access
 • Ett operativt center som bevakar applikationen och komponenterna
 • Redundanta datakällor
 • Back-up data på två ställen
 • ISO 9001 certifierad utvecklingsprocess
 • ISO 20001 certifierad IT-process
 • Dubbla datacenter lokaliserade på separata platser
 • Övervakning av datacenter, behörighetskontroll och säkerhetssystem
 • Redundant system för kraft- och telekommunikation
 • Elektronisk brandövervakning och alarmsystem
 • Energisystem med energibesparingpolicies

Vi bevakar och utvärderar aktivt våra processer, infrastruktur och säkerhetssystem.