Visma.net
Kärnan i din verksamhet

Webbaserad branschlösning för moderna redovisnings- och revisionsbyråer

Visma.net är en webbaserad tjänst som tar ditt arbete på redovisnings- eller revisionsbyrån till en helt ny nivå. Med Visma.net ökar effektiviteten och du får bättre underlag för att ta rätt beslut. Det gör att du kan utveckla både din byrå och dess lönsamhet.

  • Bättre översikt – full kontroll över dina kunder, medarbetare, uppdrag och dokumentation.

  • Lätt att använda – med det intuitiva gränssnittet är det lätt för alla att komma igång.

  • Flexibelt

  • Effektivt – Visma.net hjälper dig att öka din faktureringsbara tid och ger dig fulla möjligheter att planera arbetet på din byrå.

  • Säkert – alla dina kunddata hanteras på säkrast möjliga sätt, säkerhetskopieras och lagras så att de alltid är tillgängliga.

Webbaserad branschlösning för moderna redovisnings- och revisionsbyråer 

Bättre underlag    »    Bättre beslut    »    Ökad lönsamhet

Byråanpassad arbetsprocess

Med Visma.net kan hela byrån och varje konsult strukturera sina uppdrag och trimma arbetsflödet. Visma.net är centralen som samlar all viktig kunddata på en och samma plats, vilket ger överblick och kontroll. Möjligheten att lagra en mängd olika dokument, sms och mejl på kunderna direkt i Visma.net ger struktur och minskar merarbetet när flera konsulter jobbar med samma kund.

 

Integrerad tidsredovisning

Byråns lönsamhet bygger på tid och pris. Då blir tidsredovisningen oerhört viktig. Visma.nets hantering av tidsredovisning och prissättning har utvecklats för att passa just redovisnings- och revisionsbyråer. I Visma.net kan du arbeta med tim- och transaktionsbaserat pris samt fastpris.

 

Hjälp över gränser

I och med att Visma.net är ett webbaserat system och har all data på en och samma plats kan du obehindrat effektivisera verksamheten genom att delegera uppgifter till medarbetare oavsett var de befinner sig. Visma.net säkerhetskopieras kontinuerligt och du kan jobba på både svenska och engelska i tjänsten

 

Oslagbar uppföljning

Vad ska göras? Vem ska göra det? När ska det vara gjort? De flexibla bevakningslistorna i Visma.net ger dig en direkt och mycket bra överblick över de uppdrag byrån arbetar med. I rapportdelen kan du få fram ett antal rapporter med goda möjligheter att sortera och filtrera efter egna önskemål.

 

Resursplanering

Planera och budgetera tid på medarbetare, kund, uppdrag och aktivitet. I efterhand kan du följa upp och jämföra nedlagd tid mot planerad tid.

 

En lösning för framtiden

Visma.net är en central del i Vismas satsning mot revisions- och redovisningsbranschen. Varje månad uppdateras systemet med ny och utökad funktionalitet. I tjänsten skapar du dina fakturaunderlag. Dessa går sedan på ett enkelt sätt föra över till Vismas olika ekonomisystem.

Fakturaintegrationen är i dag tillgänglig i följande ekonomisystem:

  • Visma Administration

  • Visma Compact

  • Visma Business

  • Visma Global

  • Mamut One