Redefining business solutions

Logo Visma.net


  • Hello Predictable

    Vi ger dig förutsägbarhet genom vårt ”pay as you go”-koncept. Det gör det enkelt att hålla koll på kostnaderna. Du väljer själv antal tjänster och användare och skalar enkelt upp och ned i takt med att dina behov förändras. På så vis får du en komplett affärslösning anpassad efter processerna i just din verksamhet.

    Nu behöver du inte längre lägga pengar på kraftiga servrar, back-uprutiner eller kostsamma installationer. Vi erbjuder en effektiv drift, så du får förutsägbarhet där du behöver det.

Hello Efficiency

Hello Speed

Hello Anywhere

Hello Integrated

Hello Predictable