Visma.net AutoPay
Hantera betalningar och banktransaktioner direkt i ditt finansiella system

Säkra, snabba och enkla betalningar

Vill du hantera dina betalningar och banktransaktioner direkt i ditt finansiella system?

Visma.net AutoPay eliminerar de manuella stegen som du gör idag för att skicka och ta emot betalningar. De ersätts med ett helintegrerat arbetsflöde direkt i ditt affärssystem och den täta integrationen med banken kommer att reducera den tid ditt företag lägger på betalningar jämfört med idag.

Visma.net AutoPay förenklar dina betalningar

  • Ger dig total kontroll över dina banktransaktioner
  • Att betala leverantörsfakturor är enkelt och säkert
  • Kundinbetalningar matchas automatiskt mot öppna fakturor
  • Kundreskontra är uppdaterade kontinuerligt, vilket reducerar onödig hantering av påminnelser och inkasso

I Visma.net AutoPay:

  • Sänder du dina leverantörsfakturor för betalning, direkt till din bank
  • Hämtar du information om betalda leverantörsfakturor, direkt från din bank
  • Hämtar du information om kundinbetalningar, direkt från din bank
  • Hämtar du kontoutdrag, direkt från din bank
  • Har du en säker betalnings- och attestprocess

Banker

Visma.net Autopay stöds av Handelsbanken, SEB, Danske Bank och Nordea. Swedbank planerar att kunna stödja Autopay under 2016.

Systemkrav

Visma.net Autopay stöds av vårt affärssystem i molnet – Visma.net Financials. Lösningen stödjs även av vårt affärssystem Visma Global.

Under hösten 2016 kommer våra övriga affärssystem att fullt ut erbjuda stöd för Autopay. Det är Visma Business, Visma Control och Visma PX.