Elektronisk fakturering

Effektivisera arbetsflödet och minska kostnaderna med en papperslös fakturahantering.

Visma.net AutoInvoice hanterar alla inkommande och utgående fakturor oavsett format. Lösningen ger dig full kontroll över er fakturering och automatiserar arbetsflödet.

Lösningen innehåller stöd för att skicka, ta emot och omvandla elektroniska fakturor och kreditnotor och stödjer de flesta internationella och nationella format. Med Visma.net Approval godkänner du sedan fakturor via din webbläsare eller smartphone när det passar dig.

Ta emot e-faktura

  • Fakturor, oavsett format, läses direkt in i Visma.net Financials så ni slipper hantera post och scanna fakturor.
  • Automatiserade konterings- och betalningsförslag förenklar och effektiviserar.
  • En digital process minskar risken för manuella fel och säkerställer korrekta data.

Skicka e-faktura

  • Fakturan levereras automatiskt i det format mottagaren önskar.
  • Stödjer de flesta nationella och internationella format.
  • Ni behöver inte längre skriva ut, kuvertera eller maila några fakturor vilket sparar tid.

Nationellt stöd

Inför kommande lagkrav kräver redan nu många myndigheter och offentlig sektor att leverantörerna skickar e-fakturor. Visma.net AutoInvoice stödjer framtida lagkrav.

Transparens och spårbarhet

Digital dokumentation ger dig full spårbarhet och transparens. Genom att sätta upp automatiserade flöden sparar ni både tid, personella resurser och minskar pappersåtgången.

En del i affärssystemet

Visma.net AutoInvoice ingår i Visma.net Financials vilket gör att ni snabbt kommer igång och redan från början kan hantera alla fakturor elektroniskt.