Ett webbaserat affärssystem att växa med

Espresso Gear är ett svenskt design-, uppfinnings- och produktionsbolag med fokus på den moderna specialkaffemarknaden. De har sedan starten år 2000 designat tillbehör med hög kvalitet för grossister och återförsäljare runt om i världen.

Bakgrund 

Espresso Gear är ett innovativt företag med fokus på den moderna kaffemarknaden. Företaget startades år 2000 och säljer professionella kaffetillbehör både i Sverige och internationellt. I takt med att omsättningen ökade började det tidigare affärssystemet kännas begränsat och det tog mycket tid från affären och verksamheten på grund av manuell hantering. 

De senaste tre åren har Espresso Gears omsättning ökat med 40 procent varje år och ökningen ser ut att fortsätta. Espresso Gear behövde därför ett nytt system som kunde hantera företagets expansion. Kraven var att systemet skulle vara webbaserat, automatisera administrationen och kunna hantera lagerflödet. 

 

Genom de automatiserade funktionerna i Visma.net sparar vi tid och får en bättre överblick över vår affär. 

Fredrik Gorthon, vd, Espresso Gear 

 

Lösning

Espresso Gear utvärderade flera olika affärssystem och valde Visma.net som levde upp till de högt uppsatta målen som företaget hade. Bland kriterierna fanns: —

 • Är utvecklat för framtiden och går att växa med. —
 • Är webbaserat och kan alltid nås. —
 • Automatiserar delar av de dagliga arbetsuppgifterna. —
 • Kan integreras med Espresso Gears webbshop. —
 • Ger en bättre överblick över affären genom att leverera realtidsdata.

Resultat

Efter att ha använt Visma.net i ett halvår upplever Espresso Gear tydligt fördelarna.

 • Medarbetarna kan nå systemet oavsett var de befinner sig. —
 • Tidsbesparing genom automatisering av orderhantering.
 • Tidigare skrevs ordrar, följesedlar och etiketter manuellt, nu sker allt per automatik. —
 • AutoPay-funktionen har minskat de manuella stegen i hanteringen av leverantörs- och kundbetalningar. —
 • Realtidsdata ger en bättre överblick av webbshopen och gör det möjligt att fatta viktiga verksamhetsbeslut grundat på aktuell information – exempelvis vilka produkter som säljer bäst just nu. —
 • Valutahanteringen förenklar arbetet med internationella valutor.

 

Trots att vi inte är en så stor organisation är jag mycket glad att vi bytte till Visma.net. Nu har vi en bra bas och ett modernt och flexibelt affärssystem som vi kan växa tillsammans med.

Fredrik Gorthon, vd, Espresso Gear 

 

Visma.net är det kompletta systemet för Espresso Gear

Espresso Gear använder affärssystemet Visma.net Financials med funktionerna Visma. net Logistics och Visma.net AutoPay. Genom Visma.net får Espresso Gear möjlighet att automatisera sina processer. Visma.net implementerades och supporteras av Vismas certifierade partner Arego.

 

Vill du veta mer om hur Visma.net kan fungera för ditt företag? 

Anmäl dig på ett kostnadsfritt webbinar där våra produktspecialister visar dig hur du kan effektivisera dina ekonomiprocesser. Eller vill du hellre ha ett personligt möte? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

 
Webbinar med fokus på ekonomi och administration
 
Webbinar med fokus på lagerhantering och logistik
Personligt möte: