Visma.net Financials
Kraftfullt affärssystem i molnet

Ett affärssystem i molnet som automatiserar och effektiviserar

En komplett webbaserad lösning med alla funktioner ni behöver. Få styrning, ekonomisk kontroll och affärsinsikter i realtid med Visma.net Financials, vårt helt molnbaserade affärssystem.

 • Schemalagda transaktioner och processer

 • Flödesautomatisering

 • Avancerade import/exportmöjligheter

Smarta funktioner underlättar vardagen, och ett helt molnbaserat affärssystem ger tillgång till funktionerna var du än är, och vilken enhet du än sitter på. Vill du läsa närmare om systemets fulla funktionalitet? Hämta vår produktguide.

Större kontroll ger ökad effektivitet

 • Smidig integration med andra onlinetjänster

 • Tillgång till kundinformation, skicka rapporter från alla enheter

 • Godkänn leverantörsfakturor och utlägg elektroniskt

 • Personliga rapporter och dashboards

Nyckelfunktionalitet

Visma.net Financials innehåller all funktionalitet som du kan förvänta dig av ett kraftfullt affärssystem.

 • Kontoplan

  Budget

  Automatfördelningar

  Avancerad finansiell rapportering

  Stödjer flervalutahantering

  Återkommande transaktioner

 • Fakturering och kreditfakturor

  Kontanthantering

  Elektronisk fakturering

  Stödjer flervalutahantering

  Enkel hantering för avskrivning av fakturor

  Kontoutdrag skickade per e-post

  Hämta elektroniska betalningar från banken

  Räntefakturering

  Kundsaldo och kreditspärr

  Påminnelse- och kravhantering

 • Leverantörshantering

  Elektronisk fakturahantering

  Hantering av förskott till leverantörer

  Elektroniska betalningar

  Stödjer flervalutahantering

  Återkommande transaktioner

 • Flervalutahantering

  Avancerad drill-down kapacitet

  Sammanslagna bankutdrag

  Användardefinierade transaktionstyper

 • Multipla avskrivningsmetoder

  Verktyg för anläggningstillgångar

  Klassificering av fasta tillgångar

  Hierarkier för fasta tillgångar

 • Flera kurstyper med olika kurser per valuta

  Valutaomvärdering av huvudbok samt kund- och leverantörsreskontra

 • Periodisering

  Användardefinierade periodiseringsscheman

  Omfattande rapportering