Ett molnbaserat

affärssystem

för större bolag

Upptäck Visma.net - anmäl dig till ett webbinarVisma.net - Ett molnbaserat affärssystem för större bolag

Med vår expertis från den nordiska marknaden och kunskap om våra kunders utmaningar, har vi utvecklat ett molnbaserat affärssystem för större företag. Skalbart, användarvänligt och alltid uppdaterat, så att du kan koncentrera dig på det viktiga – nya och fler affärer.

Anmäl dig till webbinar

Automatisera arbetet

Slipp manuell inmatning | Automatisera ekonomiska rutiner | Schemalägg transaktioner

Manuella rutiner kan vara både mödosamma och tidskrävande. Visma.net standardiserar och automatiserar affärsprocesser lokalt och över flera platser.

Kostnader förenade med manuellt arbete och den mänskliga faktorn kan bli höga. Visma.net kombinerar automatisering med produktivitet för att förbättra din affärsprocesser. Du kan automatisera hela flöden, exempelvis hanteringen från order till betalning.

Automatiska finansiella processer ger dig data om ditt företags status i realtid. Med en bättre förståelse för hur verksamheten mår kan du fatta smartare ekonomiska beslut. Schemalägg rutiner som kontinuerligt utförs i ditt dagliga arbete och lägg tiden på det som driver verksamheten framåt istället.

FUNKTIONER

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering

Automatisera fakturaprocessen genom att skicka och ta emot fakturor elektroniskt

Bank- och likvidhantering

Bank- och likvidhantering

Sänd leverantörsfakturor för betalning och få återrapportering på betalda fakturor, kundinbetalningar och kontoutdrag direkt in i systemet

Import/exportmöjligheter

Import/exportmöjligheter

Datautbyte som reducerar inmatningstid via CSV-fil, kalkylblad eller definierat format

Digitalisera dokumentflödet

Digitalisera dokumentflödet

Hantera alla kund- och leverantörsfakturor digitalt, hur du än får dem och sättet kunderna föredrar

Flerbolagshantering

Spårbarhet | Inga mänskliga misstag | Automatisering

Möjlighet till fördjupning ända ner till kontonivå ger detaljerad information om transaktioner, vilket säkerställer noggrannhet och effektivitet vid arbete på koncernnivå.

Ägnar du en stor del av din tid åt att mata in siffror i kalkylblad, låter du en controller konsolidera din data, eller betalar du för en tredjepartslösning för att spara tid? Med Visma.net kan du spara både tid och kostnader genom att konsolidera data inom tjänsten. Hantera transaktioner, rapportering och avstämningar från flera företag i flera valutor.

Att leta fram rätt siffror kan vara en tidskrävande uppgift. Med Visma.net kan du säga hej då till manuella rutiner och luta dig tillbaka i vetskapen om att det du rapporterar alltid är korrekt. Genom att automatisera denna process behöver du inte längre att följa transaktionerna manuellt eller lokalisera interna fakturor.

FUNKTIONER

Valutaomräkning

Valutaomräkning

Gör finansieringsöversikt med flera dotterbolag omräknat i utländsk valuta

Konsolidera rapporter

Konsolidera rapporter

Arbeta med flexibla och skräddarsydda rapporter för just din verksamhet

Koncernmässiga justeringar

Koncernmässiga justeringar

Utför elimineringar mellan företag på koncernnivå

Flera kontotabeller

Flera kontotabeller

Konvertera och mappa företags olika kontoplaner till en gemensam koncernkontoplan

ALLTID KORREKT LAGERVÄRDE

Mät lönsamheten i realtid | Lagervärdet i balansräkningen | Helintegrerad lagerhantering

Integrera ekonomi med lager och vänd komplexitet till enkelhet. När något säljs inom systemet, uppdateras alla moduler automatiskt.

Visma.net ERP integreras enkelt med din logistikprocess, vilket ger dig en tydlig överblick över ditt nuvarande lagersaldo. Varje lagerrörelse registreras på balansräkningen.

Spårbarhet ger dig fullständig kontroll över ditt lager. Mät trender och upptäck problem genom att tilldela orsakskoder till lagertransaktioner, eller länka din logistikverksamhet till en koddel för att mäta lönsamheten i realtid.

Se mer

FUNKTIONER

Orsakskoder

Orsakskoder

Följ avvikelser i lagerhållningen genom att koppla orsakskoder till lagertransaktioner

Spårbarhet

Spårbarhet

Följ alla logistiktransaktioner i resultat- och balansräkningarna

Kundstatus

Korrekt information

Förse säljteamet med aktuell kundstatus

Lönsamhet i realtid

Lönsamhet i realtid

Få information direkt om logistiktransaktionernas lönsamhet

Visualisera nyckeltalen

Alla nyckeltal på ett ställe | Värdefull information i realtid | Anpassade efter dina behov

Daglig ekonomisk analys, rapporter och spårbara nyckeltal. Få djupare insikter och fatta smartare beslut. Välj mellan flera olika KPI:er och skapa dina egna dashboards anpassade efter dina specifika behov.

Att ta fram rätt data och presentera den i vecko- eller månadsrapporter kan vara frustrerande och tidskrävande. Med Visma.net kan du spåra faktorerna som återspeglar resultat, företagets utveckling och finansiella hälsa samt övervaka viktiga affärsmål via webbläsaren eller mobilen.

Analysera din data med standardiserade eller anpassade sökfrågor och grafer. Klicka dig ner på detaljnivå för att komma åt underliggande datakällor Full kontroll och spårbarhet över alla moduler.

Se mer

FUNKTIONER

Insikt och KPI

Insights

KPI:er fördelas enkelt över avdelningarna via webb och mobil

Dashboards

Dashboards

Bevaka verksamheten i realtid genom att skapa egna dashboards

Analytisk rapportering

Avancerade rapporter

Se hur ditt företag presterar via avancerade resultat- och balansrapporter

Analysera din data

Analysera din data

Analysera data från varje period och över alla moduler, ända ner till detaljnivå

SOM DU VILL HA DET

Flexibla modeller för registrering | Anpassa layout | Integrera med andra program

Gör lösningen till din. Med Visma.net kan du anpassa en mängd element och funktioner, maximera effektiviteten och alltid vara i kontroll. Visma.net ERP erbjuder en omfattande kontoplan men du kan även välja en egen uppsättning som stödjer ditt företags unika behov.

Flexibla modeller gör det enkelt att anpassa systemet efter företagets behov. Skapa dashboards och rapporter. Skräddarsy fakturor och kreditnotor med formatmallar, färger och kolumner.

Schemalägg processer så att systemet automatiskt skickar och tar emot data vid vissa tidpunkter. Filöverföring är lätt att installera, inga programmeringskunskaper behövs.

FUNKTIONER

Sökfrågor

Förfrågningar

Skapa ad hoc-förfrågningar för att stödja och rapportera affärsprocesser

Rapporter

RR och BR rapporter

Skapa avancerade och omfattande resultat- och balansräkningar

Schemalägg och få notiser

Schemaläggning

Bestäm när dina processer ska köras, hur länge och få notifieringar

Integrationer

Integrationer

Dela data via kalkylblad, CSV-filer, eller API, utan begränsningar

FULL KOLL PÅ TILLGÅNGARNA

Helintegrerad med andra moduler | Korrekta finansiella rapporter |  Anläggningsregister

Ha fullständig kontroll över vad du äger. Vet vad varje tillgång kostar, var den är, och hur mycket den är värd. Spåra hela livscykeln för dina anläggningstillgångar från förvärv och avskrivningar till avyttring.

Anläggningsregistret är helt integrerat med Leverantörsreskontran. Du omvandlar enkelt ett inköp till en anläggning.

FUNKTIONER

avskrivningsmetoder

Flera avskrivningsmetoder

Använd fördefinierade avskrivningsscheman eller skapa egna scheman

Rapporter fasta tillgångar

Anläggningstillgångar

Få fullständig översikt över tillgångar och avskrivningsberäkningar

Hantera flera tillgångsslag

Alla kategorier

Hantera flera olika typer, som till exempel byggnader, leasing och uthyrning

Hantera tillgångar

Hantera tillgångar

Verktyg för att dela, överföra eller avyttra dina tillgångar när det behövs

Få insikt i Visma.net - Boka ett kostnadsfritt webbinar

Vi visar hur du kan effektivisera er administration genom att automatisera och effektivisera dagliga och återkommande rutiner i ett modernt affärssystem i molnet.

Vi erbjuder två olika webbinar - ett med fokus på ekonomi och administration och ett med fokus på hantering av lager och logistik. Välj det som passar er verksamhet bäst.

Fyll i formuläret för att anmäla dig. Ange om du vill boka in ett personligt möte med oss!

Webbinar med fokus på ekonomi och administration
Webbinar med fokus på lagerhantering och logistik
Personligt möte:
JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.