Vad är nytt? (Financials 5.1)

Vad är nytt?

I de senaste versionerna av våra tjänster inom Visma.net har vi tagit hänsyn till synpunkter från kunder i alla våra marknader och fokuserat på att förbättra upplevelsen för slutanvändaren. Målet har varit att ytterligare underlätta det dagliga arbetet.

Visma.net Financials

En ny och förbättrad version av Visma.net Financials släpps 15 augusti och vi har listat några av höjdpunkterna.

Information om flera mindre förbättringar och rättningar finns dokumenterade i våra release notes.

Brutto- och nettobelopp

För att effektivisera registrering av leverantörsfakturor och transaktioner i bank/likvidhanteringen har vi gjort flera förbättringar genom att införa nya funktioner för brutto- och nettobelopp.

Det är nu möjligt att registrera ett brutto- eller nettobelopp vid registrering av leverantörsfakturor och bank/likvidtransaktioner. Inställningen för brutto eller netto görs på Leverantörsklass alternativt Leverantör.

Inställningen kan ändras vid registrering av Leverantörsfaktura. I Bank/likvidhanteringen görs inställningen på respektive Likvidkonto men kan ändras vid behov när du registrerar en transaktion.

Funktion för att dela upp fakturarader i fönstret för leverantörsfakturor

Förutom att lägga till en rad är det nu även möjligt att dela upp en rad. Den nya raden får automatiskt samma värden som originalraden. Denna funktion underlättar när du vill fördela kostnader på flera konton och koddelar vid registrering av leverantörsfakturor.

Dela upp rader i Visma.net Approval

Det finns nu en ny funktion för att dela upp och redigera en fakturas kostnadsrader direkt i Visma.net Approval. Attestanter kan fördela kostnader i samband med godkännande av en faktura. Gå till fliken Dokumentredigerare där fakturans kostnadsrader är synliga, funktionen för att dela upp rader är här densamma som i Visma.net Financials. En attestant kan endast dela en rad som denne ska godkänna och det totala beloppet måste vara samma som på ursprungsraden.

Förbättrad påminnelsehantering

Välj om du vill att systemet ska ska skapa påminnelser per Kund eller Dokument. Alternativet Kund har inte förändrats men Dokument är ett nytt alternativ. Att välja Dokument innebär att påminnelser skapas per kundfaktura istället för att påminnelsen skapas för en kunds alla fakturor.

AutoPay-inkorg

För att ytterligare automatisera de olika betalningsprocesserna har vi skapat en ny rutin kallad AutoPay-inkorg. Denna hämtar automatiskt information från Visma.net AutoPay för:

  • Utgående betalningsstatus (dvs återrapportering av leverantörsbetalningar)
  • Kundinbetalningar
  • Kontoutdrag

I AutoPay-inkorgen får du aktuell information om nya och uppdaterade transaktioner från AutoPay. Du kan schemalägga rutinen så att uppdateringarna görs automatiskt. Inga förändringar har skett för manuella betalningar (LB-rutinen). Fördelarna med den nya rutinen innebär en mer effektiv och automatiserad hantering av banktransaktioner.

Notera: Första gången du loggar in i Visma.net efter uppgraderingen kommer du se Uppstartsguiden där du aktiverar den nya AutoPay-inkorgen som automatiserar betalningshanteringen. Om du inte kan aktivera denna nya funktion via guiden så kan du enkelt gå till Bank/Likvidhantering - Underhåll - Likvidkonto och slutföra inställningen.

För svenska kunder kommer hanteringen av betalningar via LB-rutinen att fungera som tidigare.

Förbättrad prestanda och stabilitet

Visma.net har uppdaterats med flera förbättringar för att optimera uppstarten och prestandan för dagliga processer. Upplev en smidigare, snabbare och säkrare uppgraderingsprocess med färre underhållsfönster för framtida uppgraderingar av Visma.net Financials.