Vad är nytt? (Financials 5.2)

Vad är nytt?

I de senaste versionerna har vi tagit hänsyn till synpunkter från våra kunder och fokuserat på att förbättra upplevelsen för slutanvändaren, målet är att underlätta det dagliga arbetet.

Räntehantering

Sökväg: Ekonomi - Kundreskontra - Inställningar - Räntehantering

Två nya beräkningsmetoder:

  1. Ränta på öppna, delbetalda och betalda poster, denna metod beräknar, som namnet anger, ränta på alla typer av förfallna fakturor.
  2. Ränta på betalda poster, denna metod beräknar endast ränta på poster som är slutbetalda.

Utöver de nya metoderna är det nu också möjligt att ställa in en avgift för räntefakturan med definierade konton, koddelar samt en beskrivning. Det är också möjligt att ställa in minimi-belopp samt olika räntor för olika datumintervall. Notera: “Ränta på öppna poster” är fortfarande angiven som standardmetod i Visma.net Financials, Inga ändringar har gjorts i inställningarna.

Förbättrade rapporter och förfrågningar för Anläggningsregister

Sökväg: Ekonomi - Anläggningsregister - Rapporter - Saldon - Saldo per konto
Sökväg: Ekonomi - Anläggningsregister - Arbetsyta - Förfrågan - Kontosaldo per tillgång

Nya rapporter och förfrågningar har lagts till för att förbättra avstämning mellan anläggningsregistret och huvudboken.

Nya rapporten Saldo per konto är grupperad per konto inklusive saldo för varje anläggning.

Nya förfrågan Kontosaldo per tillgång visar saldo till dagens datum, hittills per period samt hittills i år för varje anläggning.

Lagerinventering – importera lagervärde

Sökväg: Logistik - Lager - Arbetsyta - Registrering - Inventeringsgranskning

Det är nu möjligt att exportera din inventering till Microsoft Excel. Gör era ändringar i filen och importera den tillsammans med resultatet från den fysiska inventeringen till Visma.net.

Hantering av skillnad i inpris, mellan inleverans och bokning av leverantörsfaktura

Sökväg Logistik - Inköp - Inställningar - Inställningar Inköpsorder

Innan uppdateringen hanterades skillnaden avseende inpris, mellan inleverans och bokning av leverantörsfaktura, genom att boka differensen på ett eget konto. Kontot för prisavvikelse, som finns på kontofliken på artikelkortet.

Från och med nu finns ett alternativt sätt att hantera eventuella avvikelser på inpriset. Inställningen innebär att avvikelsen bokförs mot lager och på ett riktigt sätt uppdaterar lagervärdet och värdet på artikel. Rutinen tar också hänsyn till om någon artikel sålts och levererats, innan leverantörsfakturan bokats.