Nyheter

Vad är nytt?

I den senaste vesionen av våra tjänster för Visma.net har vi tagit hänsyn till synpunkter från kunder i alla våra marknader och fokuserat på att förbättra upplevelsen för slutanvändaren. Målet har varit att underlätta ert dagliga arbete ytterligare.

Nedan har vi listat några av höjdpunkterna för:

Visma.net Financials
Visma.net Approval
Visma.net Expense

Visma.net Financials

En ny och förbättrad version av Visma.net Financials har släppts. Läs om höjdpunkterna nedan.

AutoInvoice integration: Uppgraderad till att stödja Svefaktura

I Visma-net Financials kan du nu skicka fakturor till och från AutoInvoice. Det innebär att Visma.net Fianancials med AutoInvoice nu stöder e-fakturor på den svenska marknaden.

 Visma.net Financials

Visma.net Financials


Nya regler för momsredovisning i Sverige

Från och med 1 januari ska företagare i Sverige redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Nya momskoder har skapats för att stödja detta och momsrapporten är uppdaterad.

Automatisk import av valutakurs

I Visma.net Financials kan du nu enkelt importera valutakurser, automatiskt eller manuellt. I fönstret för Importera valutakurser kan du schemalägga och automatisera importerna vilket underlättar ditt arbete.

Visma.net Financials

Bättre prestanda och stabilitet

Visma.net har optimerats för att förbättra prestandan vid uppstart av Visma.net Financials och bearbetning av dina dagliga arbetsuppgifter i tjänsten.

En smidigare och snabbare uppgraderingsprocess har tagits fram för att du ska få färre driftstop i samband med framtida uppgraderingar av Visma.net Financials

Visma.net Financials

Supportpanelen

Onlinehjälp
Onlinehjälpen i Supportpanelen har nu ersatt de tidigare wiki-sidorna. Klicka bara på frågetecknet i det övre högra hörnet och välj Support för att komma åt Supportpanelen. Klicka på Skriven hjälp och använd sökfunktionen för att hitta det du letar efter.

Dessutom kan du göra förfrågningar direkt till vår support från onlinehjälpen.

FAQ
I FAQ-sektionen i Supportpanelen kan du numera läsa de oftast stälda frågorna på svenska.

Kontoutdrag

Visma.net Financials 4.21 har en ny process för likvidhantering som ger dig bättre möjligheter för avstämning av banktransaktioner.

I likvidhantering finns det två nya fönster, ett för importer och ett för hantering av kontoutdrag.

Inbetalningar och kontoutdrag från Visma.net AutoPay hanteras automatiskt med hjälp av schemaläggning. Importerade transaktioner matchas automatiskt mot öppna kund- resp leverantörsfakturor genom det kraftfulla alternativet Auto match. Konfigurera regler för att automatiskt skapa betalningar av omatchade transaktioner, så som bankavgifter eller räntor, baserat på de importerade transaktionernas egenskaper.

Dessa nya funktioner tillåter dig att hantera banktransaktioner och stämma av likvidkonton automatiskt. En rapport finns tillgänglig för att visa avstämda saldon samt ej avstämda transaktioner.

Visma.net Financials

Visma.net Financials

Stöd för dokument i olika språk

I kundreskontran har fältet Dokumentspråk lagts till i fönstret Kundklasser.

Du kan nu välja vilket språk som ska användas för de dokument som du skapar, till exempel kontoutdrag och påmminelser.

Raportering till myndigheter och förberedelser för rapportering

Transaktioner från Bank/likvidhantering är nu synliga i rapporten Momsspecifikation.

Visma.net Financials
Visma.net Financials

Visma.net Approval 1.58

En ny och förbättrad version av Visma.net Approval har släppts. Läs om höjdpunkterna nedan.

Fakturagodkännare

Fakturagodkännare är en ny roll som har lagts till under Settings. För att använda denna roll behöver kundadministratören i ditt företag ge dig rollen på samma sätt som för rollerna Financials User, Financials Administrator and AutoPay Accountant.

Första godkännare på fakturarader

På fliken Rader kan du nu sätta en första godkännare på varje fakturarad. Som standard är första godkännare samma person som den första godkännare som har valts på fliken Godkännandedetaljer (om detta har valts). Om du väljer en första godkännare under Godkännandedetaljer får du en fråga om du vill att detta värde ska ersätta det du valt på de enskilda fakturaraderna.

Visma.net Financials

Godkännande av dokumentrader och klassificering av konton

En ny funktion för godkännande på radnivå är nu tillgänglig. En faktura med flera kostnadsrader som skickas från Visma.net Financials till Approval, kan nu godkännas av olika personer baserat på radens koddelar. Varje godkännare kommer att få ett ärende i Approval, detta kan antingen godkännas eller avslås. Godkännaren har även möjlighet att redigera konto respektive koddelar på raden.

Visma.net Expense 1.60

En ny och förbättrad version av Visma.net Expense har släppts. Läs om höjdpunkterna nedan.

Betald av företag
Personal kan nu markera utlägg som betalda av företag

  • Kan sättas på eller av på grupp-/företagsnivå

Administrera grupper

I Visma.net Expense 1.6 kan du skapa grupper för anställda med olika belopp och betalkoder.

  • Gruppinställningar och konton kan kopieras
  • Grupper kan skapas och tas bort i Visma.net Expense

Visma.net Expense kan även användas på surfplattor