Vad är nytt Financials 5.21

Vad är nytt?

Visma.net Financials & Visma.net Logistics - förbättringar

I tidigare relesaer har vi främst fokuserat på nya funktioner, men i denna version har vi fokuserat på att förbättra prestanda och dokumentation

Förbättringsområden:

  • Optimering av prestanda
  • Förbättrad dokumentation
  • Bättre hjälp och översättningar i gränssnittet
  • Optimerade processer för bl.a. avstämningar, stänga period och momshantering.

Kompletta release notes till versionen publiceras i Visma Support Community