Vad är nytt Visma.net Financials och Visma.net Logistics

Vad är nytt Visma.net Financials & Visma.net Logistics 5.22

Vi uppdaterar till version 5.22. 

Förbättringsområden

 • Funktionalitet för Vilande moms
 • RUT & ROT
 • Funktionalitet för Generisk förfrågan
 • Förbättringar för Visma.net Logistics

Kompletta Release Notes publiceras i Visma Supportcommunity  

 

  

 

 

Vilande moms 

Sökväg: Ekonomi - Skattehantering - Underhåll - Kategorier samt Skattehantering

Det finns nu funktionalitet för att hantera vilande moms, både in- och utgående. För att hantera detta måste först en kategori samt momskod sättas upp. På momskoden markeras “Vilande moms”.

Sökväg: Ekonomi - Skattehantering - Rutiner - Dagligen - Konvertera vilande moms

Via de två nya skärmbilderna, för ingående respektive utgående moms, kan du enkelt lyfta momsen till rätt period.

 

 

 

 

ROT & RUT

Visma.net Financials har uppdaterats med de senaste ändringarna i regelverket kring ROT & RUT.

 

Ersätt primär skärmbild med en föfrågan

Sökväg: System - Anpassning - Generisk förfrågan fliken “Startpunkt”


En ny funktion i Generisk förfrågan gör det möjligt att ersätta en primär skärmbild som t ex Kunder med en förfrågan. När valet görs kommer skärmbilden ersättas med förfrågan som då visas som en lista.

 

 

 

Förbättringar inom Logistics

 Beställningsförslag (Påfyllning)

Sökväg: Logistik - Lager - Underhåll - Lagerförda artiklar


Det är nu möjligt att automatisera rutinen för beställningsförslag. Detta har lett till följande förändringar under lagerförda artiklar:

 

 • Beställningsförslag (Påfyllning)
  • Ny flik för information om inköpsuppgifter och nya metoder för inköpsförslag. Det är min/max och Fast orderkvantitet
 • Förbered beställning (Förbered påfyllnad)
  • Knappar för att behandla beställningsförslaget finns i huvudet av skärmbilden

Det är möjligt att ange hur beräkningen av efterfrågan/behov skall ske per Artikelklass. På artikelklasser, under fliken Påfyllnadsinställningar, finns två möjliga val.

 • Artikelklassinställningar. Värden hämtas från inställningar på artikelklassen, som anges under fliken Generellt och Tillgänglighetsuträkning.
 • Endast ökad efterfrågan. Då sker beräkningen enligt följande: (antal SO allokerat) + (antal SO restorder) + (antal SO levererat).

 

 

 

Leveransinställningar

Sökväg: Ekonomi - Kundreskontra - Underhåll - Kunder fliken Leveransadress

Inställningarna för leverans visas nu under fliken Leveransadress och delen Leverans, denna avser endast Primärplats.