Visma.net Expense 3.0

Nästa gång du loggar in i Visma.net Expense efter den 14 januari kommer du att upptäcka att applikationen har fått en uppdaterad layout. Vi har genomfört ett lyft till Vismas design som kallas Nordic Cool 3, vilket märks genom nya färger och ikoner och ett förbättrat användargränssnitt som förhoppningsvis underlättar ditt dagliga arbete.

Nedan visas några av de förbättringar som kommer i Visma.net Expense 3.0.

Startsidan

Bilersättning

Bifoga flera typer av filer till en reseräkning, t.ex. en mötesinbjudan eller dokumentation avseende bilersättningen. Genom en GPS-integration kan du nu hämta data direkt från GPS-leverantören till din bilersättingssida.

En översiktlig vy över alla resor

När du lägger till en ny resa, klicka på datumet i kalendern och ange vilken typ av resa och traktamente det gäller. Om du lägger till flera resor visas det som flera rader och du kan se alla resor i en och samma vy.

Bilagor via Dropbox upphör

Det kommer inte längre att gå att bifoga bilagor via Dropbox på grund av säkerhetsskäl.