Nyheter

Vad är nytt?

Vad är nytt?

I de senaste versionerna av våra tjänster inom Visma.net har vi tagit hänsyn till synpunkter från kunder i alla våra marknader och fokuserat på att förbättra upplevelsen för slutanvändaren. Målet har varit att ytterligare underlätta det dagliga arbetet.

Visma.net Financials

En ny och förbättrad version av Visma.net Financials har släppts. Läs om höjdpunkterna nedan.

Förvald transaktionstyp i verifikationsregistreringen

I Visma.net Financials – Redovisning kan du nu ställa in så att verifikationsregistreringen kräver en transaktionstyp. Som användare arbetar du med olika typer av verifikationer och transaktionstyper. Den nya möjligheten till inställning hjälper dig komma ihåg att välja en transaktionstyp och du kan även ange en standard transaktionstyp för verifikationsregistrering.

Inställningen görs här: Redovisning – Inställningar – Inställningar - Redovisning, bocka i kryssrutan "Kräv transaktionstyp på verifikationsregistreringar"

En standard transaktionstyp kan väljas här: Redovisning – Inställningar – Inställningar – Transaktionstyper, kryssa i kolumnen "Standard transaktionskod" för den transaktionstyp du önskar få föreslagen vid verifikationsregistrering.

 

 


Ingående balans i rapporten "Kontospecifikation"

Visma.net Financials beräknar nu ingående och utgående balans för varje konto i rapporten, vilket inkluderas i summeringen.

Gå till: Redovisning – Rapporter – Avstämning - Kontospecifikation

 

Visma.net AutoPay status i bilden för leverantörsfakturor

Denna nyhet ger dig möjlighet att se betalningsstatus från AutoPay direkt på en leverantörsfaktura. Tydliga statusar såsom Ej exporterad, Exporterad, Mottagen av bank och Betald gör det enkelt att se var i betalningsflödet en faktura befinner sig. Har fakturan ännu inte inkluderats i betalningsprocessen än kommer fältet att vara tomt.

Gå till: Leverantörsreskontran – Arbetsyta – Registrering – Fakturor, se fältet "Status AutoPay"

 

Orsak till att en faktura avvisats i Visma.net Approval

Då en användare väljer att avvisa en faktura i Approval är det obligatoriskt att skriva en kommentar. Du kan nu enkelt se denna information inne i Financials utan att behöva gå in i Approval.

Kommentaren visas i de två förfrågningarna för fakturor som skickats till Approval: Dokument historik från Approval samt Dokumentrad historik från Approval. Detta medför att du får korrekt information om varför en faktura inte godkändes.

Gå till: Leverantörsreskontran – Arbetsyta – Förfrågan - Dokument historik från Approval/Dokumentrad historik från Approval

 

Nya kolumner i fönstret Hämta betalningsinfo från AutoPay

Flera förbättringar har gjorts i fönstret Hämta betalningsinfo från AutoPay. Vi har lagt till nya kolumner för t ex leverantörs-id och leverantörsnamn. Kolumnen med fakturanummer är klickbar och länkar direkt till fakturan, även övriga kolumner som refererar till t ex betalningsposten eller bunten är klickbara och leder dig direkt till respektive transaktion.

Ytterligare ett nytt fält har lagts till för att visa de betalningar som avvisats men ännu inte hanterats i Financials. Detta ger dig en tydlig bild av vad som behöver åtgärdas. Det är också möjligt att se alla avvisade poster som redan har hanterats.

Med dessa nya egenskaper och funktioner får du en bättre överblick och mer information kring varje betalning.

Gå till: Leverantörsreskontra - Rutiner – Betalningsrutin/Betalningsrutin i flera steg – Hämta betalningsinfo från AutoPay 

Skicka Kreditfakturor samt poster med typ Korrigering till Visma.net Approval

Denna nya funktion ger dig möjlighet att skicka både Kreditfakturor samt poster med typ Korrigering från Financials till Approval för godkännande. Kreditfakturor och Korrigeringar skickas på samma sätt som Fakturor.

Gå till: Leverantörsreskontra – Rutiner – Dagligen – Fakturor ApprovalFakturainkorgen i Leverantörsreskontran

Till Fakturainkorgen kan du nu sätta upp standardvärden för hur fakturorna ska behandlas, ”Parkera”, ”Frisläpp” etc. Standardvärdet kan sättas generellt för alla leverantörer samt att respektive leverantör kan ha sitt eget värde vilket då styr över den generella inställningen.

Gå till: Leverantörsreskontra – Inställningar – Inställningar – Leverantörsreskontra, Standardåtgärd för inkorg

Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Underhåll – Leverantörer, fliken Generell information och Standardåtgärd för inkorg

Med denna uppdatering ser du nu en ny knapp i Fakturainkorgen, Validera Manuellt. Du kan använda funktionen för att ta bort dokument från fellistan. Om en faktura har skapats med ett fel och hamnat på fellistan kommer den uppdateras till status Validerad så snart den är hanterad i Leverantörsreskontran – Fakturor. Då behöver du inte uppdatera statusen manuellt.

Du har också fått ett nytt val, Skapa faktura direkt från Fakturadetaljer i Fakturainkorgen. Detta innebär att du istället för att behandla fakturan med en åtgärd under Fakturainkorg väljer Visa detaljer på respektive faktura och sedan från vyn Fakturadetaljer väljer Skapa faktura. Då öppnas fönstret Fakturor upp så att du kan kontera din faktura och sedan spara, frisläppa eller skicka till Approval beroende på hur fakturan ska hanteras. Efter att fakturan skapats på detta sätt flyttas den från listan i Fakturainkorgen med status Ny och får status Validerad.

Gå till: Leverantörsreskontra – Rutiner – Dagligen - FakturainkorgNya funktioner för leverantörsfakturor som kommer in via Fakturainkorgen

När du har tagit in en faktura via Fakturainkorgen så finns nu en ny flik Fakturainkorgdetaljer som visar beloppen från originalfakturan enligt tolkningen som gjorts i Fakturainkorgen. Det finns också en knapp Visa detaljer som visar alla detaljer från Fakturainkorgen.

I fakturahuvudet finns även en beloppskontroll för fakturor som kommer från Inkorgen.

Gå till: Leverantörsreskontran – Arbetsyta – Registrering – Fakturor

 

Nya inställningar i Bank/likvidhantering

De här nyheterna sparar tid. Det finns två nya fält i inställningarna för bank/likvidhantering. Den första är Standard likvidkonto för inkommande betalningar och import av banktransaktioner och den andra är Standard betalningsmetod för behandling av betalningar. Värdena du fyller i används sedan i följande fönster:

  • Kontoavstämning
  • Behandla banktransaktioner
  • Importera banktransaktioner
  • Betalningsförslag
  • Hämta betalningsinfo från AutoPay
  • Historik Banktransaktioner
  • Historik kundinbetalningar

Gå till: Bank/likvidhantering – Inställningar – Inställningar – Bank/likvidhantering.

 

Tips: Vet du att du kan dra och släppa en fil till Fakturor?

Om du inte använder Fakturainkorgen för att ta in fakturor, utan registrerar leverantörsfakturor manuellt, så kan du spara tid genom att enkelt dra och släppa dokumentet direkt till fönstret Fakturor. Filen sparas automatiskt och finns sedan som en bilaga till fakturaposten.